Написати повідомлення

Угода і політика конфіденційності

Політика конфіденційності

дана Політика конфіденційності персональних даних (далі – Політика конфіденційності) діє щодо всієї інформації, яку сайт "ВЕЛОГЕН",

розташований на доменному імені velogen.ua, може отримати Користувача під час використання сайту, програм і продуктів сайту.


1. Визначення термінів

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:

1.1.1. Адміністрація сайту (далі Адміністрація сайту) » – уповноважені співробітники управління сайтом,
які організовують і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає мету обробки персональних даних,
склад персональних даних, які підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно визначеним або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій),
що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів із персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію,
накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування,
видалення, знищення персональних даних.

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкове для дотримання Оператором або іншим отримали доступ до персональних даних
особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.

1.1.5. «Користувач сайту (далі Користувач)» – особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину.

1.1.6. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача,
який веб-клієнт або веб-браузер кожен раз пересилає веб-сервера в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7. «IP-адреса» — унікальний мережевий адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP.


2. Загальні положення

2.1. Використання Користувачем сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

2.3.Ця Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту "ВЕЛОГЕН" не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб,
на які Користувач може перейти за посиланнями, доступним на сайті.

2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

2.5 Використання материалів сайта "ВЕЛОГЕН" без активного посилання на сайт www.velogen.ua та повідомлення адміністрації в электронному листі на email: [email protected], з посиланням на сторінку на якій разміщено матеріал не дозволяється.


3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту по нерозголошенню та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних,
які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту при реєстрації на сайті.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності,
надаються сервісом Facebook шляхом авторизації через сервіс Facebook по протоколу oauth;

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, які вимагають авторизації.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація неоговоренная вище
підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдження, за винятком випадків, передбачених у п. 4.2. цієї Політики конфіденційності.


4. Способи і терміни обробки персональної інформації

4.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом,
в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації.

4.2. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах і в порядку,
встановленим законодавством України.

4.3. При втраті чи розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

4.4. Адміністрація сайту приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу,
знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій третіх осіб.

4.5. Адміністрація сайту спільно з Користувачем приймає всі необхідні заходи по запобіганню збитків або інших негативних наслідків,
викликаних втратою або розголошенням персональних даних Користувача.


5. Зобов'язання сторін

5.1. Користувач зобов'язаний:

5.1.1. Надати інформацію про персональних даних, необхідну для користування Сайтом.

5.1.2. Поновити, доповнити надану інформацію про персональних даних у разі зміни даної інформації.

5.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

5.2.1. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача,
а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача,
за винятком п. 4.2. цієї Політики Конфіденційності.

5.2.2. Приймати заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком,
звичайно використовуваного для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

5.2.3. Здійснити блокування персональних даних, які належать до відповідного Користувачеві,
з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу із захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки,
у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.


6. Відповідальність сторін

6.1. Адміністрація сайту не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, завдані Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних,
відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п. п. 4.2. і 6.2. цієї Політики Конфіденційності.

6.2. У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо ця конфіденційна інформація:

6.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

6.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

6.2.3. Була розголошена з згоди Користувача.


7. Вирішення спорів

7.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають з відносин між Користувачем сайту і Адміністрацією сайту,
обов'язковим є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).

7.2 .Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

7.3. При не досягненні угоди спір буде переданий на розгляд в судовий орган у відповідності з чинним законодавством України.

7.4. До цієї Політики конфіденційності і відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.


8. Додаткові умови

8.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.

8.2. Нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.

8.3. Політика конфіденційності розміщена на сторінці

https://velogen.ua/ukraine/pravovi-ugodi/

Маєте питання або пропозиції? Напишіть!

Патинко
Юрій Сергійович
Керівник проекту
© 2024, ВЕЛОГЕН®. Правові угоди. Використання матеріалів сайту без активного посилання на сайт не дозволяється.